Archive for the ‘Matematikçiler’ Category

Dimitri Fedoroviç Egorov

 

1243313962 250px dmitri egorov Dimitri Fedoroviç EgorovDimitri Fedoroviç Egorov (Rusça: Дмитрий Фёдорович Егоров) (d. 22 Aralık 1869, Moskova, Rusya – ö. 10 Eylül 1931, Kazan, SSCB) Rus bir matematikçidir. İlköğrenimi Moskova’da tamamlamış, 1887 yılında ise matematik ve fizik okumak için Moskova Üniversitesi’ne girmiştir. Onu matematik okuduğu yıllarda en çok etkileyen hocası aynı zamanda doktora danışmanı da olan Nicolai Vasilievich Bugaev’dir. Egorov ilk makalesini Bugaev’in de çalışmalarından da etkilenerek 1892 yılında nümerik integraller ve türevler üzerine yazmıştır.Egorov Moskova Üniversitesi’nde 1894′ten doktora derecesini aldığı 1901 yılına kadar hocalık yapmıştır. Bundan sonra bir yılını yurtdışında geçiren Egorov, 1903′te profesör olmak için üniversitesine geri dönmüştür.

Egorov “Üçlü Ortogonal Sistemler” ve “Potansiyel Yüzeyler” üzerinde makaleler yayınlamış ve Diferansiyel Geometri’ye büyük katkılar sağlamıştır. Egorov’un bazı çalışmaları ise Jean Gaston Darboux’nun “Leçons sur la théorie général des surfaces et les applications géométriques du calcul infinitésimal” adlı 4 ciltlik eserinde yayınlanmıştır.

Egorov ayrıca İntegral Denklemleri üzerinde de çalışmıştır. Gerçel Değişkenli Fonksiyonlar Teorisinde Egorov Teoremi olarak atfedilen teoremi en parlak çalışmalarından biridir. Nikolai Nikolaevich Luzin, Egorov’un ilk öğrencisidir ve daha sonra da Egorov tarafından başlatılan reel değişkenli fonksiyonlarla uğraşan okulun da bir üyesi olmuştur.

1917 yılında Moskova Matematik Derneği’nin(Moscow Mathematical Society) sekreteri olmuş, daha sonra 1921′de ise başkan yardımcısı seçilmiştir. 1922′de ise aynı derneğin başkanı olmuştur. Ayrıca, 1923′ten itibaren Moskova Devlet Üniversitesi Mekanik ve Matematik Enstitüsü’nün başkanlığını yapmıştır.

Egorov, çok dindar bir kişiydi. Bu yüzden, devrimden sonra kilise baskı altında tutulmaya başlanınca, kilisenin tarafında yer almıştır. 1922-1923 yıllarında rahip sınıfına yönelik idamlar ve saldırılar, 1928 yılında tekrarlanmıştı. Bu zamanda, Egorov Moskova Matematik Derneği’nde güçlü bir konuma sahipti ve görevlerinden atılan akademi üyelerine barınak sağlamaya çalıştı. Marksist Yöntembilimi’nin bilimadamlarına kabul ettirilmesine yönelik hareketleri engellemeye çalıştı. Ancak,1929 yılında Moskova Devlet Üniversitesi Mekanik ve Matematik Enstitüsü’nün başkanlığından atılmıştır.

Belli bir süre sonra, Egorov “dinsel hizipçi” sıfatıyla tutuklandı ve hapse atıldı. Moskova Matematik Derneği, Egorov’a olan desteğini onu ihraç etmeyerek devam ettirdi. Ancak, bir sonraki toplantıda makaleler sunan, aralarında Aleksandr Gennadievich Kurosh’un da bulunduğu matematikçiler, derneğin yönetimini ele geçiren yenilikçi bir grup tarafından ihraç edildiler. Aynı grup, Egorov’u da “gerici ve papaz” sıfatıyla suçlayarak ihraç etti.

Egorov, hapisteyken açlık grevine başladı ve ölümüne yakın bir zamanda Kazan’daki hapishane hastanesine nakledildi.Nikolai Grigorievich Chebotaryov’un eşi de aynı hastanede doktor olarak çalışmaktaydı. Tam kesin olmamakla beraber,Egorov’un Chebotaryov’un evinde vefat ettiği rapor edilmiştir.

Nikolai Vasilieviç Bugaev

1243314123 250px nikolai bugaev Nikolai Vasilieviç BugaevNicolai Vasilievich Bugaev (Rusça:Николай Васильевич Бугаев)(14 Eylül 1837, Dusheti, Gürcistan- 11 Haziran 1903, Moskova, Rusya) Rus bir matematikçidir. Bugaev’in babası orduda doktordu ve Bugaev’i on yaşındayken eğitimi için Moskova’ya gönderdi. Ancak, geçinmek ve harç ücretini yatırmak için çalışmak zorunda kalan Bugaev için hayat o kadar da kolay değildi.

1885′te Moskova Üniversitesi Fizik ve Matematik Fakültesi’ne giren Bugaev, dört yıl sonra buradan mezun oldu ve mühendislik akademisinde okumak için St. Petersburg’a gitti. Bu aşamada, aldığı dersleri sayesinde çok güçlü bir matematiksel bilgiye sahip olsa da, Bugaev matematiğe odaklanmamıştı. Ancak, 1861′te bu tarihten itibaren çalışmalarını matematik üzerine devam ettirmek için Moskova’ya dönüş yaptı.

1863′te yazdığı ve Moskova Üniversitesi’nde başarılı bir şekilde savunduğu yüksek lisans tezi sonsuz serilerin yakınsaklığı üzerineydi. Bu tezindeki önemli çalışmaları daha sonraki matematikçiler tarafından takip edildi ve bu sayede sonsuz serilerin yakınsaklık testlerinin geliştirilmesi mümkün oldu[1].Bundan sonra Bugaev çalışmasını yurtdışımda sürdürmek istedi ve iki buçuk yıl boyunca Berlin’de Ernst Kummer ve Karl Weierstrass danışmanlığında, Paris’te ise Joseph Liouville’in danışmanlığında çalıştı.

1866′da doktora tezini e sayısı üzerine nümerik formüller hakkında tamamladı. 1867′de Moskova Üniversitesi’nde profesör olarak atandı.

Araştırması esas olarak analiz ve sayılar teorisi üzerineydi. Bugaev, Liouville tarafından ifade edilen kanıtsız teoremler için kanıtlar verdi. Kesin diferansiyel denklemlerin cebirsel integralleri üzerine makaleler yazdı. Moskova’daki çalışmaları 1911′de,ölümünden sekiz yıl sonra, Moskova Üniversitesi’nde öğrencilerinden biri olan Dimitri Egorov tarafından gerçel değişkenli fonksiyonlar teorisi için okul kurulmasını sağladı. Öğrencilerinden bir diğeri de matematiğe büyük katkıları bulunan Nikolay Yakovlevich Sonin’dir.

Bugaev’in sayılar teorisindeki en önemli çalışması, sayılar teorisindeki bazı işlemlerle analizdeki türev ve integral gibi işlemler arasındaki analojiye dayanır. Bugaev ayrıca sürekli olmayan fonksiyonların sistematik teorisini de inşa etmiştir.

Bugaev ayrıca matematik felsefesi üzerine de çalışmalar yapmıştır. 1897 yılında Zürih’te yapılan Uluslararası Matematikçiler Kongresi’nde sunduğu Les mathématiques et la conception du monde au point de vue philosophie scientifique adlı eseri bunlardan biridir. Bu eserde Bugaev matematiği geometriyle beraber Fonksiyonlar Teorisinin ve ufak bir rolü olsa da Olasılık Teorisinin üstüne kurulduğu şeklinde tarif ediyor.

Hemen heryerde yakınsaklık ile düzgün yakınsaklık arasındaki ilişkiyi gösteren ve Egorov tarafından 1911′de ispat edilen teorem Moskova’daki gerçel değişkenli fonksiyonlar teorisi okulunun başlangıcı sayılır.

Bugaev Moskova Matematik Derneği’nin kurucularından biriydi. 1886′dan itibaren başkan yardımcılığı ve 1891′den itibaren ise başkanlık yaptı. Rus matematikçiler için Rusça yazmaları konusunda kampanya başlattı ve bu daha sonraları Rusça matematik terminolojisinin gelişmesini sağladı.

Godfrey Hardy (1877 – 1947)

1242843328 godfrey Godfrey Hardy (1877   1947)Bir İngiliz matematikçisi olan Godfrey Hardy, 1877 yılında Cranleigh, Surrey’de doğdu. Oxford Üniversitesinde geometri profesörü oldu. Sonra, yaşamının büyük bir kısmını Cambridge Üniversitesinde matematik dersleri okutmakla geçirdi. Geniş ve çeşitli olan eserleri genellikle toplamalı veya analitik sayılar kuramıyla ilgilidir. Eserlerinde araştırmalara veya saf analiz ve fonksiyonlar kuramıyla ilgili problemlere rastlanırsa da, bunlar yine az çok sayılar kuramı üstüne yaptığı çalışmayla ilgilidir. Aynı zamanda öğrenim üstüne, bugün klasikleşmiş bazı eserleri yayınlandı. Ayrıca, “Cambridge Tracts” yayınlarını yönetti. Hardy, olağanüstü etkisi ve ünüyle, İngiliz matematik okulunun en seçkin temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. 1947 yılında Cambridge’de öldü.

Haberler
Sizlerin yorumu bizler için çok önemli lütfen yorum yazınız6.Sınıf konuları eklenmiştir...

Kümeler
Olasılık
Örüntüler
Çarpanlar ve Katları
Kalansız Bölünebilme
Toplama ve Çarpma
Ondalık Kesirler
Doğrunun Yolculuğu7.Sınıf konuları eklenmiştir...

Olasılık
Çemberler
Tam Sayılar
Oran Orantı
Permütasyon
Koordinat Sistemi8.Sınıf konuları eklenmiştir...

Fraktallar
Gerçek Sayılar
Kareköklü Sayılar
Histogram Oluşturalım
Üçgende Açı Kenar
Öteleme Yansıtma Döndürme